TIN TỨC

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN NAM ĐƯỢC VINH DANH LÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2022

Trong năm 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh CoVid-19, xung đột lãnh thổ trên thế giới, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng giảm sút, kinh tế vĩ mô đối mặt với nhiều thách thức, giá xăng, dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống bị thu hẹp...

Tuy nhiên bằng sự cố gắng nỗ lực của toàn thể anh,chị, em cán bộ công nhân viên nhà máy, và đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ông Chủ tịch HĐQT, công ty cổ phần Sơn Nam vẫn hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất và kinh doanh đã đề ra.